• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2016 - 2018

 • Μπουτάρης Στυλιανός, Πρόεδρος
 • Κεχρής Στυλιανός, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Τσάνταλης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
 • Βογιατζής Ιωάννης, Mέλος
 • Γαρυπίδης Κωνσταντίνος, Mέλος
 • Γεροβασιλείου Ευάγγελος. Mέλος
 • Ιατρίδης Άγγελος, Mέλος
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης, Mέλος
 • Στέγγου Στυλιανή , Mέλος
 • Σπύρου Παύλος, Mέλος
 • Ταραλά Νικολέτα, Mέλος

Εγγραφή στο Newsletter