• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2014 – 2016

 • Κεχρής Στυλιανός, πρόεδρος
 • Βογιατζής Ιωάννης, διευθυνων σύμβουλος
 • Τσάνταλης Γεώργιος, αντιπρόεδρος
 • Βουρβουκέλη Φλώρα, μέλος
 • Γεροβασιλείου Ευάγγελος, μέλος
 • Ιακωβίδου Όλγα, μέλος
 • Ιατρίδης Άγγελος, μέλος
 • Μπουτάρης Στυλιανός, μέλος
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης, μέλος
 • Σπύρου Παύλος, μέλος
 • Στέγγου Στυλιανή, μέλος

Εγγραφή στο Newsletter