• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2012 – 2014

 • Κεχρής Στυλιανός, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Τσάνταλης, Αντιπρόεδρος
 • Βογιατζής Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Βουρβουκέλη Φλώρα, Μέλος
 • Γεροβασιλείου Ευάγγελος, Μέλος
 • Ιατρίδης `Αγγελος, Μέλος
 • Κατσαρός Ευρυπίδης, Μέλος
 • Λίγας Θωμάς, Μέλος
 • Μπουτάρης Στυλιανός, Μέλος
 • Στέγγου Στυλιανή, Μέλος
 • Φουντούλης Γεώργιος, Μέλος

Εγγραφή στο Newsletter