• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2010 – 2012

 • Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Τσάνταλης, Αντιπρόεδρος
 • Στυλιανός Κεχρής, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Αθανάσιος Αρβανιτίδης, Μέλος
 • Γεώργιος Βεράνης, Μέλος
 • Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Μέλος
 • Άγγελος Ιατρίδης, Μέλος
 • Θωμάς Λίγας, Μέλος
 • Κωνσταντίνος Μητσιγιώργης, Μέλος
 • Στυλιανός Μπουτάρης, Μέλος
 • Όλγα Ιακωβίδου, Μέλος

Εγγραφή στο Newsletter