• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2008 – 2010

  • Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Τσάνταλης, Αντιπρόεδρος
  • Στυλιανός Κεχρής, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Μέλος
  • Παναγιώτης Γεωργιάδης, Μέλος
  • Δημήτριος Ζιάννης, Μέλος
  • Άγγελος Ιατρίδης, Μέλος
  • Θωμάς Λίγας, Μέλος
  • Κλαούντια Παπαγιάννη, Μέλος
  • Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος

Εγγραφή στο Newsletter