• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2006 - 2008

  • Ευάγγελος Γεροβασιλείου, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Τσάνταλης, Αντιπρόεδρος
  • Ιωάννης Βογιατζής, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Βασίλειος Βασιλάκης, Μέλος
  • Δημήτριος Ζιάννης, Μέλος
  • Άγγελος Ιατρίδης, Μέλος
  • Στυλιανός Κεχρής, Μέλος
  • Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος
  • Στεργιανός Τάτσης, Μέλος
  • Γεώργιος Φουντούλης, Μέλος

Εγγραφή στο Newsletter