• Η εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο 2020 - 2022

 • Μπουτάρης Στυλιανός, Πρόεδρος
 • Κεχρής Στυλιανός, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Τσάνταλης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
 • Γαρυπίδης Κωνσταντίνος, Mέλος
 • Γεροβασιλείου Μαριάνθη, Mέλος
 • Γεωργίου Βασίλης, Μέλος
 • Ιατρίδης Άγγελος, Mέλος
 • Καμκούτης Θωμάς, Μέλος
 • Παπαδόπουλος Μελέτιος , Mέλος
 • Σίντου Ελένη, Mέλος
 • Στεργίου Αφροδίτη , Mέλος

Εγγραφή στο Newsletter