• Αμπελώνας & κρασί
  • Δελτία >Τρύγου
Π.Ο.Π. Ζίτσα

Η Ονομασία Προελεύσεως Ζίτσα Ανωτέρας Ποιότητος αναγνωρίστηκε το 1972 και αφορά σε λευκούς οίνους, ήρεμους ξηρούς και φυσικά αφρώδεις ξηρούς και ημίγλυκους, που παράγονται αποκλειστικά από την ποικιλία Ντεμπίνα .

Η αμπελουργική ζώνη της Ζίτσας περιλαμβάνει αμπελώνες των κοινοτήτων Ζίτσας, Πρωτόπαπα, Λιγοψάς, Κληματιάς, Καρίτσης και Γαυρισίων του νομού Ιωαννίνων, οι οποίοι εκτείνονται έως τον ποταμό Καλαμά, βρίσκονται σε υψόμετρο 700m και η στρεμματική τους απόδοση δεν ξεπερνά τα 1000 κιλά.

Ποικιλίες

Εγγραφή στο Newsletter