• Αμπελώνας & κρασί
  • Δελτία >Τρύγου

Οίνοι Π.Ο.Π. Βορείου Ελλάδος

Ζώνες Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Π.Ο.Π. της Βορείου Ελλάδος

"Η ένδειξη Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) σε μία ετικέτα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι το κρασί αυτό προέρχεται από νομοθετικά οριοθετημένη αμπελουργική ζώνη με συγκεκριμένο τοπωνύμιο, παράγεται από τις ποικιλίες που ορίζει ο νόμος για τη ζώνη αυτή, οινοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο της περιοχής και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μόνον το τοπωνύμιο μιας περιοχής, το οποίο αποτελεί Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εμπορική επωνυμία ενός προϊόντος.
Τα κρασιά με ένδειξη Π.Ο.Π. έχουν τυπικότητα και χαρακτήρα, που παραπέμπουν με σαφήνεια στην περιοχή καταγωγής τους.
Στον αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος έχουν οριοθετηθεί 6 Ζώνες Π.Ο.Π..
Η Ζώνη Π.Ο.Π. Ραψάνη βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου.
Η Ζώνη Π.Ο.Π. Ζίτσα βρίσκεται στην Ήπειρο.
Η Ζώνη Π.Ο.Π. Αμύνταιο βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή του Αμυνταίου, γύρω από τη λίμνη Βεγορίτιδα.
Η Ζώνη Π.Ο.Π. Νάουσα βρίσκεται γύρω από την πόλη της Νάουσας στους πρόποδες του Βερμίου.
Η ζώνη Π.Ο.Π. Γουμένισσα βρίσκεται στους πρόποδες του Πάικου, γύρω από την πόλη της Γουμένισσας.
Η Ζώνη Π.Ο.Π. Πλαγιές Μελίτωνα, βρίσκεται στη Χαλκιδική, στις πλαγιές του Μελίτωνα στη χερσόνησο Σιθωνία. "

 

Εγγραφή στο Newsletter